Ελλάδα μου για μένα εσύ είσαι τ'άγιο φώς
και στην ψυχή μου μέσα κρυφός ο στεναγμός
Ελπίδα και χαρά μου δίνεις μόνο εσύ
και όχι η καντήλα που καίει μέσα εκεί
Τους ήρωες που έβγαλες θα έχω στο μυαλό
εκείνους θα δοξάζω εκείνους θα υμνώ.