Οι Χριστιανοί δείχνουν την ανάσταση του Ιησού ως εκείνο που διακρίνει το χριστιανισμό από όλες τις άλλες θρησκείες. Σε τελευταία ανάλυση, οι ιδρυτές άλλων θρησκειών (όπως ο Μωάμεθ και ο Βούδας) είναι όλοι νεκροί. Ο Ιησούς νίκησε το θάνατο. Ή όχι; Για κάτι τόσο σημαντικό και κεντρικό στο μήνυμα, τη θεολογία, και ιδιαίτερα τη φύση του χριστιανισμού, είναι περίεργο οι συντάκτες του Ευαγγελίου να έχουν τόσο ριζικά διαφορετικές ιστορίες για αυτό που συνέβη.
Πρώτη εμφάνιση μετά την ανάσταση του Ιησού:
Η ανάσταση κάποιου νεκρού είναι ένα σημαντικό γεγονός, αλλά τα Ευαγγέλια δεν φαίνεται να ξέρουν που και πότε ο Ιησούς εμφανίστηκε αρχικά.
Μάρκος 16:14-15 – ο Ιησούς εμφανίζεται στην Μαρία Μαγδαληνή αλλά δεν είναι σαφές που
Ματθαίος 28:8-9 – ο Ιησούς εμφανίζεται αρχικά κοντά στον τάφο του
Λουκάς 24:13-15 – ο Ιησούς εμφανίζεται αρχικά κοντά στην Εμμαούς, πολλά μίλια μακριά από την Ιερουσαλήμ
Ιωάννης 20:13-14 – ο Ιησούς εμφανίζεται αρχικά στον τάφο του
Ποιός βλέπει τον Ιησού πρώτος;
Μάρκος – ο Ιησούς εμφανίζεται πρώτα στην Μαρία Μαγδαληνή, αργότερα σε δύο μαθητές και μετά στους έντεκα.
Ματθαίος – ο Ιησούς εμφανίζεται πρώτα στην Μαρία Μαγδαληνή και στην άλλη Μαρία, και μετά στους έντεκα.
Λουκάς – ο Ιησούς εμφανίζεται πρώτα σε δύο μαθητές, έπειτα στον Σίμωνα και μετά στους έντεκα
Ιωάννης – ο Ιησούς εμφανίζεται πρώτα στην Μαρία Μαγδαληνή, έπειτα στους απόστολους χωρίς τον Θωμά, έπειτα στους απόστολους με τον Θωμά.
Αντιδράσεις των γυναικών στον κενό τάφο:
Τα Ευαγγέλια συμφωνούν ότι ο κενός τάφος βρέθηκε από γυναίκες (αλλά όχι από ποιές γυναίκες), όμως τι έκαναν οι γυναίκες;

Μάρκος 16:8 – οι γυναίκες ήταν τρομαγμένες και φοβισμένες, έτσι δεν μίλησαν
Ματθαίος 28:6-8 – οι γυναίκες έτρεξαν μακριά «με μεγάλη χαρά»
Λουκάς 24:9-12 – οι γυναίκες έφυγαν από τον τάφο και το είπαν στους αποστόλους
Ιωάννης 20:1-2 – η Μαρία είπε στους αποστόλους ότι το σώμα είχε κλαπεί
Η συμπεριφορά του Ιησού μετά από την ανάσταση του:
Εάν κάποιος γυρίσει από τους νεκρούς, οι ενέργειές του λογικά θεωρούνται σημαντικές, αλλά τα Ευαγγέλια δεν συμφωνούν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς συμπεριφέρθηκε
Μάρκος 16:14-15 ο Ιησούς αναθέτει «στους έντεκα» να κηρύξουν το Ευαγγέλιο
Ματθαίος 28:9ο Ιησούς αφήνει την Μαρία Μαγδαληνή και μια άλλη Μαρία να πιάσουν τα πόδια του
Ιωάννης 20:17 ο Ιησούς απαγορεύει στην Μαρία να τον αγγίξει επειδή δεν έχει ανέλθει στον ουρανό ακόμα, αλλά μια εβδομάδα αργότερα αφήνει το Θωμά να τον αγγίξει
Αμφισβητώντας την ανάσταση του Ιησού:
Εάν ο Ιησούς γύρισε από τους νεκρούς, πώς αντέδρασαν οι απόστολοι στην είδηση;
Μάρκος 16:11, Λουκάς 24:11 – όλοι αμφιβάλλουν ή/και είναι φοβισμένοι στην αρχή, αλλά τελικά πηγαίνουν μαζί του
Ματθαίος 28:16-17 – υπάρχει κάποια αμφιβολία, αλλά οι περισσότεροι το πιστεύουν
Ιωάννης 20:24-28 – όλοι πιστεύουν εκτός από τον Θωμά, ο οποίος έχει αμφιβολίες μέχρι που παίρνει τη φυσική απόδειξη
Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό:
Δεν ήταν αρκετό που αναστήθηκε ο Ιησούς από τους νεκρούς έπρεπε επίσης να ανέλθει στον ουρανό.
Αλλά πού, πότε, και πώς συνέβη αυτό;
Μάρκος 16:14-19 ο Ιησούς ανέρχεται ενώ αυτός και οι απόστολοί του κάθονται σε ένα τραπέζι στην (ή κοντά στην) Ιερουσαλήμ την ίδια μέρα που τους φανερώθηκε
Ματθαίος 28:16-20 η ανάληψη του Ιησού δεν αναφέρεται καθόλου, αλλά ο Ματθαίος τελειώνει την αφήγηση σε ένα βουνό στη Γαλιλαία
Λουκάς 24:50-51 ο Ιησούς ανέρχεται ενώ είναι έξω, μετά από το γεύμα, αφού πήγε με τους μαθητές στη Βηθανία, την ίδια ημέρα της ανάστασης
Ιωάννης – τίποτα για την ανάληψη του Ιησού δεν αναφέρεται
Πράξεις 1:9-12 ο Ιησούς ανέρχεται τουλάχιστον 40 ημέρες μετά από την ανάστασή του, στο όρος των Ελαιών.