ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ" ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΗΛΙΑ!!!

**Το όνομα Ηλίας αποτελεί ελληνική μεταφορά του αντίστοιχου εβραϊκού ονόματος Ελιγιαχού (ΠάΩΤΥ), το οποίο σημαίνει «Ο Θεός μου είναι ο Ιεχωβά» ή «Ο Ιεχωβά Είναι Θεός».

http://www.rel.gr/photo/albums/userpics/10039/normal_OProfitisHlias.jpgΑυτός ο ψευδοπροφήτης ταχυδακτυλουργός είχε δολοφονήσει εκατοντάδες ιερείς του Βάαλ,αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει ήταν η δήθεν ανύψωσή του στους ουρανούς. Αν πάρουμε την διήγησιν της βίβλου και την διήγησιν του Απολλόδωρου για τον Ηρακλή, θα διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για αντιγραφή ή ακόμα μια σύμπτωση.
Θα παραθέσω επιλεκτικά τα αποσπάσματα του  Απολλόδωρου
<<Ενω δε εκαιε η φωτια λεγεται οτι εν συννεφιν εσταθη κατωθεν του με βροντην και τον ανυψωσεν εις τον ουρανον,οπου ετυχεν αθανασιας>>.(βλ.ο.π.Β.160)


Επτά στίχους παρακάτω
<<Μετασταντος δε Ηρακλεους εις θεους οι παιδες αυτου φυγοντες Ευρυσθεα προς Κηυκα παρεγενοντο>> Δηλαδή ο Ηρακλής δεν πέθανε αλλά εν ζωή μετέβη εις τους θεούς.


Ο προφήτης Ηλίας διωργάνωσε ένα είδος διαγωνισμού με 450 ιερείς του Βάαλ, για το ποιανού ο Θεός θα ανάψει θαυματουργά -χωρίς την επέμβαση κανενός- τη φωτιά μιας θυσίας (νίκησε ο προφήτης Ηλίας και μετά μαζί με τους Ισραηλίτες έσφαξαν όλους τους ιερείς του Βάαλ).
Βασιλειών Γ΄, ιη΄ 22-40: "Επορεύθη και είπεν  Ηλιού προς τον λαόν· εγώ υπολέλειμμαι προφήτης του Κυρίου μονώτατος, και οι προφήται του Βααλ τετρακόσιοι και πεντήκοντα άνδρες, και οι προφήται του άλσους τετρακόσιοι, δότωσαν ημίν δύο βόας, και εκλεξάσθωσαν εαυτοίς τον ένα και μελισάτωσαν και επιθέτωσαν επί των ξύλων και πυρ μη επιθέτωσαν, και εγώ ποιήσω τον βουν τον άλλον, και πυρ ου μη επιθώ. Και βοάτε εν ονόματι θεών υμών, και εγώ επικαλέσομαι εν τω ονόματι Κυρίου του Θεού μου, και έσται ο θεός ος εάν επακούση εν πυρί, ούτος Θεός. και απεκρίθησαν πας ο λαός και είπον· καλόν το ρήμα, ο ελάλησας. Και είπεν  Ηλιοz τοις προφήταις της αισχύνης· εκλέξασθε εαυτοίς τον μόσχον τον ένα και ποιήσατε πρώτοι, ότι πολλοί υμείς, και επικαλέσασθε εν ονόματι θεού υμών και πυρ μη επιθήτε. Και έλαβον τον μόσχον και εποίησαν και επεκαλούντο εν ονόματι του Βααλ εκ πρωΐθεν έως μεσημβρίας... Και ελάλησεν  Ηλιοz ο Θεσβίτης προς τους προφήτας των προσοχθισμάτων λέγων· μετάστητε από του νυν, και εγώ ποιήσω το ολοκαύτωμά μου και μετέστησαν, και απήλθον... Και ανεβόησεν  Ηλιού εις τον ουρανόν και είπε· Κυριε ο Θεός  Αβραάμ και  Ισαάκ και  Ισραήλ, επάκουσόν μου, Κυριε, επάκουσόν μου σήμερον εν πυρί, και γνώτωσαν πας ο λαός ούτος ότι συ ει Κυριος ο Θεός  Ισραήλ και εγώ δούλός σου και δια σε πεποίηκα τα έργα ταύτα... Και έπεσε πυρ παρά Κυρίου εκ του ουρανού και κατέφαγε τα ολοκαυτώματα και τας σχίδακας και το ύδωρ το εν τη θαλάσση, και τους λίθους και τον χουν εξέλειξε το πυρ. Και έπεσε πας ο λαός επί πρόσωπον αυτών και είπον· αληθώς Κυριος ο Θεός, αυτός ο Θεός. Και είπεν  Ηλιού προς τον λαόν· συλλάβετε τους προφήτας του Βααλ, μηδείς σωθήτω εξ αυτών· και συνέλαβον αυτούς, και κατάγει αυτούς  Ηλιοz εις τον χειμάρρουν Κισσών και έσφαξεν αυτούς εκεί".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου