μαλ.jpegμαλ.jpeg
 Από τη μεριά του ο "Άγιος" Νικόδημος ο Αγιορείτης στην πάνσοφη επιστημονική πραγματεία του περί μαλακίας μας πληροφορεί ότι η τρισκατάρατος αυτή πράξη για την οποία οι μαλακιζόμενοι χάνουν δια παντός τη Βασιλεία των Ουρανών και καταδικάζονται στην αιώνια τιμωρία, έχουν προσέτι πλείστες όσες ζημίες στο σώμα τους, όπως π.χ.:
Κιτρινίζουν

Αδυνατεί το στομάχι τους να χωνέψει την τροφή.
Εξασθενεί η όρασή τους
Χάνουν τη φωνή τους.
Χάνουν την ευφυία τους και την οξύτητα του μυαλού τους.
Χάνουν τη μνήμη τους.
Χάνουν τον ύπνο τους.
Τρέμει το σώμα τους.
Χάνουν την ανδρεία τους και γίνονται άναδροι σαν γυναίκες.
Παθαίνουν αποπληξία.
Παθαίνουν ρεύασεις στον ύπνο τους, αλλά και στο ξύπνιο τους διότι με τη μαλακία ανοίγουν οι σπερματικοί πόροι και το σπερματικό υγρό διαφεύγει εύκολα έξω...
Γερνάνε γρήγορα.
Πεθαίνουν κακώς και νέοι.
Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι έκαναν την μαλακι@ Θρησκεία!!