ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ" ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ!!!

Μία «επιπολαιότητα»,όπως χαρακτηρίζεται ηπράξη του αρχαιολόγουΓιάννου Κουράγιου, από την Γενική Δ/νση Αρχαιολογικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πόρισμά της, του στοίχισε την απομάκρυνσή του από την Πάρο και την Αντίπαρο. 
Η συγκεκριμένη Δ/νση, μετά την ΕΔΕ που πραγματοποίησε προτείνει την επιστροφή του κ. Κουράγιου στη θέση του.
Συγκεκριμένα στο πόρισμα, το οποίο εξεδόθη στις 17
Μαρτίου του 2010, εδώ και ένα χρόνο δηλαδή, αναφέρεται:
«Όσον αφορά στο θέμα της επιστροφής ή μη του κ. Κουρά-
γιου στην οργανική του θέση, θεωρώ ότι για την επιπολαι-
ότητά του και την άγνοια της διοίκησης την οποία επέδειξε,
έχει ήδη «τιμωρηθεί» με την επί πολλά έτη απομάκρυνσή
του και ότι δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να επιβά-
λει την οριστική απομάκρυνσή του από την οργανική του
θέση. Αντίθετα, κρίνοντας από τα δημοσιεύματα στον πα-
ριανό Τύπο, φαίνεται μάλλον να έβλαψε τα συμφέροντα
της Εφορίας η επί μακρόν απουσία αρχαιολόγου από
την περιοχή της Πάρου, που απέβη εις βάρος της εικό-
νας και της ασφάλειας των αρχαίων και προτείνω την επι-
στροφή του στην ΚΑ’ Εφορία Προϊστορικών Κλασσικών
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
(ΚΑ’ ΕΠΚΑ). Οπωσδήποτε και αυτός οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός στο μέλλον ως προς τις κοινωνικές συναναστροφές του, έτσι ώστε να μην δημιουργείται η παραμικρή υπόνοια εις βάρος του. Αντίθετη συμπεριφορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.
Πιστεύω, ότι με καλή εκ μέρους και των δύο (κ.Μαρθάρη, προϊσταμένη
της ΚΑ’ ΕΠΚΑ και κ. Κουράγιου), διάθεση συνεργασίας,
μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα η Εφορία για το καλό
των αρχαίων, χωρίς περαιτέρω πρόβλημα».Επιστολές Δημάρχων
Με αφορμή το πόρισμα, επιστολές προς το υπουργείο
Πολιτισμού και συγκεκριμένα προς τον υπουργό κ. Γε-
ρουλάνο, απέστειλαν οι Δήμαρχοι, Πάρου Χρ. Βλαχογιάν-
νης και Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκης, με τις οποίες ζητούν την
επιστροφή του κ. Κουράγιου.
Ο κ. Βλαχογιάννης έστειλε την επιστολή στις 22 Φε-
βρουαρίου του 2011, στην οποία επισημαίνει ότι «εξαιτίας
της οικοδομικής ανάπτυξης του νησιού ήρθαν στο φως τα
τελευταία 20 χρόνια, από την πραγματοποίηση σωστικών
ανασκαφών, σημαντικές αρχαιότητες.Επισημαίνει επίσης ότι οι πολίτες της
Πάρου, που σέβονται τους αρχαιολογικούς
χώρους, περιμένουν από την Πολιτεία να
ενδιαφερθεί. Ωστόσο, από το 1986 έως
και το 2006, που επιμελητής αρχαιοτήτων
ήταν ο αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος,
ποτέ δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλη-
μα μεταξύ της αρχαιολογικής υπηρεσίας
και των πολιτών. Οι διαδικασίες ολοκληρώνονταν πολύ γρήγορα κατόπιν άμεσων
συνεννοήσεων, χωρίς κωλυσιεργίες και γραφειοκρατικά εμπόδια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι το Μουσείο της Πάρου εμπλουτίστηκε με σημαντικά ευρήματα και αποκαλύφθηκαν νέες θέσεις, κάποιες από τις οποίες (εργαστήριο κεραμικής, ρωμαϊκή οικία), χάρη στην πρωτοβουλία και τις μεσες ενέργειες του κ. Κουράγιου, φυσικά με τη συναίνεση των ιδιοκτητών, δεν
καταχώθηκαν, αλλά αναδείχτηκαν σε επι-
σκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους. όταν
όμως, ο κ. Κουράγιος απομακρύνθηκε
από τη θέση του μελετητή αρχαιοτήτων
Πάρου, η κατάσταση άλλαξε δυστυχώς
προς το χειρότερο. Η απουσία μόνιμου
αρχαιολόγου στο νησί σε συνδυασμό με
την αυξανόμενη οικοδομική ανάπτυξη και
την ανάγκη ελέγχου πλήθους οικοπέδων
από την αρχαιολογική υπηρεσία, είχε ως
αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις στη
διεκπεραίωση των υποθέσεων ιδιωτών.
Επιπλέον, η έλλειψη κονδυλίων για την
πρόσληψη εργατών και η απουσία του
μόνιμου αρχαιολόγου, οδήγησαν στη χρη-
ματοδότηση των σωστικών ανασκαφών
από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, που είναι
ιδιαίτερα ζημιογόνα, όταν μάλιστα οι αρχαι-
ολόγοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων και δη
η προϊσταμένη αυτής, δεν υποδεικνύουν
την απαραίτητη ευαισθησία στη δυσκολία
ενός απλού πολίτη ν’ ανταπεξέλθει σε τόσα
έξοδα». Ο Δήμαρχος εκφράζει επίσης την
απογοήτευσή του, γιατί δεν υπάρχει επι-
κοινωνία με την αρμόδια Εφορία, ενώ οι
αρχαιολογικοί χώροι παρουσιάζουν εικό-
να στασιμότητας και αδράνειας. Γι’ αυτό,
τονίζει, επισημαίνουμε την ανάγκη που
έχει το νησί της Πάρου, να επιστρέψει στη
θέση του ο κ. Γιάννος Κουράγιος και ζητεί,
εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της
ΕΔΕ, να γνωστοποιηθούν οι λόγοι για τους
οποίους ο κ. Κουράγιος δεν επιστρέφει στη
θέση του.
Τον προβληματισμό του για τη διαχεί-
ριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και
των αρχαιολογικών χώρων της Αντιπά-
ρου, εκφράζει με την επιστολή του στις 4
Μαρτίου 2011, ο Δήμαρχος Αντιπάρου Γ.
Λεβεντάκης. Τονίζει μεταξύ άλλων: «Ειδι-
κότερα, ο αρχαιολογικός χώρος στο Δε-
σποτικό, ο οποίος θεωρείται ένας από τους
πιο σημαντικούς στις Κυκλάδες, είναι από
τους πιο αγαπημένους προορισμούς των
επισκεπτών τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο
αρχαιολόγος Γιάννος Κουράγιος, έχει προ-
σπαθήσει με πολύ κόπο τα τελευταία δέκα
χρόνια, τόσο με την ανασκαφή, όσο και
με διαλέξεις και δημοσιεύσεις σε Ελλάδα
και εξωτερικό, ν’ αναδείξει τον αρχαιολο-
γικό χώρο και να κάνει ολόκληρο το νησί
πρότυπο προστατευόμενο αρχαιολογικό
πάρκο. Οι κάτοικοι της Αντιπάρου είμαστε
όλα αυτά τα χρόνια, αρωγοί σ’ αυτή του την
προσπάθεια. Τα τελευταία όμως 5 χρόνια,
εξαιτίας της απομάκρυνσής του από την
ΚΑ’ ΕΠΚΑ, παρόλο ότι βρίσκεται στην οργανική του θέση και δικαιώθηκε από την
ΕΔΕ, δεν επέστρεψε. Με λύπη μας είδαμε τον χώρο στο Δεσποτικό να παρουσιάζει εικόναεγκατάλειψης, αφού δύο χρονιές
δεν του επετράπη η διεξαγωγή ανασκαφής. Όσον αφορά επίσης στο ενδιαφέρον της αρμόδιας Εφορίας ΚΑ’ ΕΠΚΑ, τόσο για το Δεσποτικό, όσο και για τα άλλα μνημεία
της Αντιπάρου, αλλά και για την επίλυση των ζητημάτων των ιδιωτών, παρατηρούμε μια γενική αδιαφορία, αφού δεν είναι
παρών στο νησί ή έστω στην Πάρο, κανένας μόνιμος αρχαιολόγος».
Για όλους αυτούς τους λόγους, ο κ. Λεβεντάκης ζητεί να παρέμβει ο υπουργός,
ώστε να επιστρέψει ο κ. Κουράγιος και νασυνεχίσει το έργο του.
http://www.fonitisparou.gr/#

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου