ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ" ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Αυτοί που υμνούν την ΣΙΩΝ και το ΣΙΩΝΙΣΜΟ και τον εβραϊκό ΘΕΟ μέσα στους ναούς της ρωμιοσύνης αποκαλούν εμάς πιόνια των σιωνιστών.Η απόλυτη παράνοια!!!


Χριστιανοί σας ρωτάω πως μπορεί να ενώσει κάτι μη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;;;;
Οι χριστιανοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι ένα ιουδαϊκό κατασκεύασμα και από τους ίδιους τους Εβραίους απόβλητο μπορεί να σώσει και να ενώσει τους Έλληνες.
ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ!!!!
«Θαυμάστε» δειγματοληπτικά κείμενα από αυτά πού ψάλλουν οι ορθόδοξοι ιερείς στους χριστιανικούς ναούς


«Ράβδον δυνάμεως εξαποστελεί σοι Κύριος εκ Σιών», αντίφωνον γ΄.
«Και Ισραήλ εποίησεν ισχύν», Β΄ Αριθμών το ανάγνωσμα, 17-18.
«Αγαπά Κύριος τας πύλας Σιών», τροπάριον, ήχος πλ. β΄, στίχος α΄.
«Μήτηρ Σιών, ερεί άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσεν αυτήν ο Ύψιστος», τροπάριον, ήχος πλ. β΄, στίχος δ΄.
«Και ο ανιστάμενος άρχει εθνών», προφητείας Ησαΐου το ανάγνωσμα, κεφ. 11, 10.
«Ισραήλ τω ηγαπημένω υπ΄ αυτού», προφητείας Ιερεμίου το ανάγνωσμα, Βαρούχ 3, 36-38).
«Μη δώς ετέρω την δόξαν σου, και τα συμφέροντά σοι έθνει αλλοτρίω. Μακάριοι εσμέν Ισραήλ», προφητείας Ιερεμίου το ανάγνωσμα, Βαρούχ 4, 1-4.
«Ευφράνθητι Ιερουσαλήμ, και πανηγυρίσατε πάντες, οι αγαπώντες Σιών... Δια της Θεοτόκου· βρέφος γαρ τίκτεται», Ιωάννου Μοναχού, ήχος δ΄.
«Ισραήλ γαρ ο ποιμαίνων... Χριστός», ωδή γ΄, ειρμός.
«Σκύλα Βαβυλών τής Βασιλίδος Σιών, και δορύκτητον όλβον εδέξατο· θησαυρούς Χριστός, εν Σιών δε ταύτης», ωδή η΄, ειρμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου