Ψηφίστηκε στο Α' Θερινό Τμήμα της Βουλής από τη κυβερνητική
πλειοψηφία τροπολογία σύμφωνα με την οποία αυξάνεται το όριο των
απολαβών εκτός έδρας κατά είκοσι μέρες στους συνεργάτες του 
πρωθυπουργικού και των υπουργικών γραφείων ή των γραφείων των γενικών
γραμματέων.

Με την ίδια τροπολογία του σχεδίου νόμου...
του Υπουργείου Οικονομικών αυξάνεται και ο μισθός κατά 1.000 ευρώ του
γενικού διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Την ίδια ώρα που οι μισθοί όλων των εργαζομένων έχουν περικοπεί , οι
συντάξεις μετατρέπονται σε επιδόματα και το ευρώ αναζητείται από τον
Έλληνα πολίτη ως απολεσθέν αντικείμενο, αυτά τα πράγματα είναι
προκλήσεις!