ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ" ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Όλα τα δωράκια των υπουργών ανεβαίνουν στο διαδίκτυο!!!!!!
Το ανέβασμα στο διαδίκτυο της λίστας των δώρων που λαμβάνουν, ζητείται από
τους υπουργούς, στο πλαίσιο, του νέου κώδικα δεοντολογίας της πολιτικής ηγεσίας,
που προωθεί το Μέγαρο Μαξίμου και αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί από το
Υπουργικό Συμβούλιο το Σεπτέμβριο.


Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας
"Το Βήμα", ο νέος βελτιωμένος κώδικας, που έχουν επιμεληθεί ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης, Θ. Πάγκαλος και ο υπουργός Επικρατείας, Χ. Παμπούκης, περιλαμβάνει
κανόνες που πρέπει να τηρούν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, όπως η προάσπιση και
η εφαρμογή της νομιμότητας, οι αρχές της ειλικρίνειας, της αμεροληψίας και της
εχεμύθειας και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί
αίσθηση είναι ότι μεταξύ των άρθρων προτρέπονται οι υπουργοί να ανεβάζουν στο
Διαδίκτυο τη λίστα των δώρων που λαμβάνουν.

Το ίδιο κάνει και ο
βελτιωμένος κώδικας με μερικές εξαιρέσεις που αφορούν τα βιβλία.

Σύμφωνα
και με τον ισχύοντα κώδικα, δώρα αξίας άνω των 250 ευρώ πρέπει να επιστρέφονται
χωρίς καθυστέρηση στον δωρητή, με εξαίρεση όσα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο των
διεθνών σχέσεων της χώρας. Αν η επιστροφή είναι δυσχερής, τότε εκποιούνται μία
φορά τον χρόνο και τα έσοδα της εκποίησης εισφέρονται υπέρ του Ταμείου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή υπέρ άλλων κοινωφελών σκοπών.

Ωστόσο, αξίζει να
σημειωθεί ότι από τότε που εγκρίθηκε ομοφώνως από το Υπουργικό Συμβούλιο ο
αρχικός κώδικας δεοντολογίας ως και σήμερα, κανένα δώρο δεν έχει ανακοινωθεί ότι
έχει εκποιηθεί υπέρ κοινωφελών σκοπών. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι είτε οι
υπουργοί δεν έχουν λάβει κανένα δώρο είτε εάν έχουν λάβει, αυτά είναι αξίας κάτω
από 250 ευρώ.

Επιπλέον, τα δώρα των οποίων η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει
τα 250 ευρώ καταγράφονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία τηρείται στη
Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης. Ο παραλήπτης του δώρου είναι πλέον
υποχρεωμένος να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δωρητή, το είδος του δώρου και
την εκτιμώμενη αγοραία αξία του, την ημερομηνία παραλαβής του ή, εφόσον δεν έχει
δωρηθεί στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της χώρας, την ημερομηνία της επιστροφής
ή της εκποίησής του.

Ο βελτιωμένος και επικαιροποιημένος κώδικας, δίνει
επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα διαφάνειας, στη διάκριση κυβερνητικής
θέσης και κομματικής ιδιότητας, στο πώς πρέπει να γίνονται η παραλαβή και η
παράδοση ενός υπουργείου, πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση εμπιστευτικών
πληροφοριών. Σε περίπτωση παράβασης τον λόγο θα έχει ο πρωθυπουργός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου