ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ" ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Ξεπουλάμε τα ασημικά… και επίσημα

Η τροπολογία δίνει το «ελευθέρας» στην Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων

Μόνο ως σκανδαλώδης μπορεί να χαρακτηριστεί η τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή μαζί με το νομοσχέδιο Λοβέρδου και δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων τη δυνατότητα «αξιοποίησης» πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, «στην έννοια της «αξιοποίησης» υπάγεται κάθε είδους… συναλλαγή, δικαιοπραξία και εν γένει ενέργεια, ή πράξη, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου, μέσω της οποίας δύναται το Δημόσιο, κατά την κρίση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, να αποκομίσει οποιαδήποτε άμεση, ή έμμεση ωφέλεια».

Στο παραπάνω πλαίσιο, η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων να αποφασίζει την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και να εισηγείται την ίδρυση ημεδαπών εταιρειών (είτε ως μόνος μέτοχος, είτε ως εταίρος, είτε από κοινού με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο), οι οποίες θα μπορούν να προβαίνουν στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

Εποπτεύων είναι ο υπουργός Οικονομικών, ενώ οι συμβάσεις αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, ή επιβάρυνση του δημοσίου, ή τρίτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου