ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ" ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!

Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

Απροθυμία για «τακτοποίηση» των ημιυπαίθριων

Η οικονομική κρίση και τα υψηλά πρόστιμα αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες να υποβάλουν αιτήσεις στις πολεοδομίες

Μικρό παραμένει το ενδιαφέρον των Ελλήνων για την τακτοποίηση των αυθαίρετων ημιυπαίθριων χώρων, αν και η σχετική ρύθμιση (ν. 3843/10) συμπληρώνει δύο μήνες ισχύος. Οι πολίτες που έχουν κινήσει τις διαδικασίες δεν ξεπερνούν τις 8.000

σε όλη τη χώρα, όταν οι ιδιοκτήτες ακινήτων με κλειστούς ημιυπαίθριους- σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών- φτάνουν το 1,5 εκατομμύριο. Ειδικότερα τα τελευταία στοιχεία του ΤΕΕ καταδεικνύουν ότι έως και την περασμένη εβδομάδα είχαν εκδοθεί συνολικά 8.000 εντολές πληρωμής μηχανικών, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι οι πολίτες που ανέθεσαν τη δουλειά στους εν λόγω μηχανικούς έχουν καταθέσει τους φακέλους στα πολεοδομικά γραφεία. Βασική αιτία αποτελεί σίγουρα το υψηλό κόστος της τακτοποίησης, το οποίο γίνεται ακόμη υψηλότερο με τις αμοιβές των μηχανικών και των γραφείων που προθυμοποιούνται να μεσολαβήσουν για λογαριασμό των ενδιαφερομέ- νων...

Στις πολεοδομίες οι ρυθμοί παραλαβής των φακέλων είναι... χαλαροί. Στην Αγία Παρασκευή μόλις 370 πολίτες έσπευσαν να «τακτοποιήσουν» παρανόμως κλεισμένους χώρους. Μουδιασμένη ήταν και η ανταπόκριση των πολιτών στην Πολεοδομία Παλλήνης, όπου έχουν κατατεθεί 279 φάκελοι, όσο και στην Πολεοδομία Αιγάλεω, όπου οι φάκελοι δεν ξεπερνούν τους 250.

Η οικονομική κρίση και τα υψηλά πρόστιμα «τακτοποίησης», ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες υπόγειων χώρων που τους έχουν μετατρέψει σε κατοικία, έχουν φρενάρει την προσέλευση των πολιτών, η οποία συχνά μένει στο διερευνητικό στάδιο. Ιδιαιτέρως στις παραπάνω τρεις πολεοδομίες στις οποίες υπάγονται πολλές μονοκατοικίες με... ξεθαμμένους υπόγειους χώρους.

Στην Πολεοδομία της Αθήνας έχουν κατατεθεί 313 φάκελοι, «αριθμός εξαιρετικά μικρός σε σχέση με το μέγεθος της Πολεοδομίας» λέει ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Ν. Αβραμίδης. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η πλειονότητα των πολιτών που έτρεξαν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση αφορούσε περιπτώσεις ιδιοκτητών οι οποίοι έχουν ήδη πληρώσει πρόστιμο ανέγερσης και καταβάλλουν ετήσιο πρόστιμο διατήρησης. Δηλαδή τους είχε ήδη τσιμπήσει η δαγκάνα της Πολεοδομίας.

Οπως εκτιμούν οι υπεύθυνοι των πολεοδομιών, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι για να αποφασίσουν τι τελικά θα πράξουν. «Η κορύφωση αναμένεται μετά τον Σεπτέμβριο. Γι΄ αυτό θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η παράταση και μετά το τέλος του έτους, οπότε λήγει η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση» επισημαίνει υπάλληλος της Πολεοδομίας Αιγάλεω.

Την ίδια στιγμή σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής έχουν κάνει την εμφάνισή τους γραφεία «τακτοποίησης» ημιυπαίθριων. Με άλλα λόγια, μηχανικοί, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία, διαφημίζουν ότι αναλαμβάνουν εκτός από τη σύνταξη της ειδικής τεχνικής έκθεσης και τη διεκπεραίωση όλου του «πακέτου», δηλαδή τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και την κατάθεσή τους στις πολεοδομίες. Πάντως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) δεν προτρέπει τους πολίτες να υπαχθούν στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους. «Με εξαίρεση το χαμηλό κόστος του προστίμου των μικρών σε τετραγωνικά μέτρα ημιυπαίθριων, τη ρύθμιση καθιστούνανεφάρμοστη για τις μεγάλες μάζες των ενδιαφερομένων οι υποχρεωτικές αμοιβές των μηχανικών, τα απρόσιτα πρόστιμα για τα υπόγεια και τους επαγγελματικούς χώρους και η προσαύξηση (+30%) στα εκτός σχεδίου, μέσα στη σημερινή πρωτοφανή οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με το περιορισμένο χρονικά αποτέλεσμά της (40 χρόνια)» δηλώνει το πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στ. Παραδιάς.

Κόστος «τακτοποίησης»


Στις κατά τόπους πολεοδομίες ο ιδιοκτήτης καταβάλλει παράβολο 250 ευρώ (ένα για το σύνολο των ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας) ή 350 ευρώ (ένα για το σύνολο των υπόλοιπων χώρων). Τα χρήματα αυτά θα αφαιρούνται από το τελικό πρόστιμο διατήρησης και πράσινης χρήσης.

Για την υποβολή του φακέλου απαιτείται σύνταξη ειδικής τεχνικής έκθεσης από μηχανικό. Η αμοιβή του μηχανικού υπολογίζεται ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησής του. Η ημερήσια αποζημίωση (για απασχόληση τουλάχιστον 5 ωρών) μηχανικού 10ετούς εμπειρίας έχει οριστεί στα 286 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ 23%). Το ποσόν αυτό πολλαπλασιάζεται για τους παλαιότερους μηχανικούς. Να σημειωθεί ότι η αμοιβή αφορά μόνο τη σύνταξη και την υπογραφή της τεχνικής έκθεσης και όχι τη διεκπεραίωση της διαδικασίας για την οποία μπορεί να απαιτηθεί έξτρα αμοιβή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
1 Υποβολή αίτησης στην πολεοδομική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη εις διπλούν, παράβολο από Δημόσιο Ταμείο, τεχνική Εκθεση Μηχανικού και παραστατικό αμοιβής μηχανικού με συνημμένα Οικοδομική Αδεια, τοπογραφικό, κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση).

2 Η Πολεοδομία ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ κ.λπ.) ώστε να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις και ήδη επιβληθέντα πρόστιμα. 3 Μετά τη διαπίστωση της πληρότητας και σε διάστημα το πολύ 60 ημερών αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο το έντυπο Υπολογισμού Ειδικού Προστίμου όπου θα φαίνονται τόσο το ποσόν του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται εφάπαξ με την έκπτωση του 10% όσο και το ποσόν της πρώτης δόσης. 4 Ο ενδιαφερόμενος, αφού καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά, προσκομίζει τα παραστατικά πληρωμής στην πολεοδομική υπηρεσία. Αυτά καταγράφονται στο «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης» και στο έντυπο της Αίτησης του Ιδιοκτήτη, και τίθεται η σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας.

5 Η Πολεοδομία αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία ανά ΟΤΑ του ειδικού προστίμου σε ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι τα προσκομισθέντα παραστατικά καθώς και τα στοιχεία που θα δηλώνει ο ιδιοκτήτης στην υπεύθυνη δήλωση δεν θα ελέγχονται και για την εγκυρότητά τους την ευθύνη θα φέρει πλήρως ο ίδιος. Ο ιδιοκτήτης θα φέρει την ευθύνη και για τη στατική επάρκεια των χώρων των οποίων η χρήση έχει μετατραπεί.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ Μετά τη λήξη της προθεσμίας στο τέλος του χρόνου όσοι δεν έχουν προχωρήσει σε «τακτοποίηση», και εφόσον οι αυθαιρεσίες τους εντοπιστούν, αντιμετωπίζουν βαριές κυρώσεις. Ως αυθαιρετούχοι θα κληθούν να πληρώσουν εφάπαξ πρόστιμο ανέγερσης (30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, που υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια επί την τιμή ζώνης) και ετήσιο πρόστιμο διατήρησης (5% επίσης επί της αξίας) για κάθε χρόνο που δεν το γκρεμίζουν και δεν αποκαθιστούν στην αρχική του μορφή το ακίνητο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου